Υποβολή Εργασιών

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΈΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ προφορικές ή e-posters
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η προθεσμία για την υποβολή όλων των παραπάνω λήγει στις
24 Φεβρουαρίου 2017


ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ή e- POSTER

Οι Σύνεδροι που επιθυμούν να παρουσιάσουν εργασία στο συνέδριο σε μορφή Προφορικής ή e-Poster παρακαλούνται να υποβάλλουν το αργότερο έως 24 Φεβρουαρίου 2017 την περίληψη της εργασίας τους.

Στο online σύστημα θα πρέπει να επιλεχθεί ως τύπος παρουσίασης Προφορική ή e-Poster και να επισυναφθεί ένα αρχείο σε μορφή .doc (Word file) ) που να περιλαμβάνει ΜΟΝΟ τα κάτωθι:

 1. Tο τίτλο της εργασίας
 2. Τους συγγραφείς
 3. Το Τμήμα, το Ίδρυμα που ανήκει ο κάθε συγγραφέας καθώς και την πόλη που βρίσκονται αυτά
 4. Την περίληψη της εργασίας, τηρώντας το όριο των 300 λέξεων. Για την μορφή της περίληψης παρακαλείστε να ακολουθήσετε την εξής δομή:

Εισαγωγή:
Σκοπός:
Μέθοδος:
Αποτελέσματα:
Συμπεράσματα:

Όλοι οι συγγραφείς θα ενημερωθούν γραπτώς για την αποδοχή, τον τρόπο παρουσίασης, την ημερομηνία και ώρα προγραμματισμού καθώς και τον διαθέσιμο χρόνο για κάθε εργασία.

Με την αποστολή των εργασιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση η καταβολή του ποσού εγγραφής του συγγραφέα που ανακοινώνει την εργασία.

 • Ο χρόνος των Προφορικών Ανακοινώσεων ορίζεται αρχικά σε (8) λεπτά και (2) λεπτά συζήτηση. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόφασης για την τελική διάρκεια της κάθε παρουσίασης, με σκοπό την αρτιότερη δομή του επιστημονικού προγράμματος.
 • Σύμφωνα με τις αρχές της ΕΨΕ, οι ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-Posters) θεωρούνται ισάξιες με τις Προφορικές Ανακοινώσεις. Τα e-Posters θα είναι διαθέσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου σε ευμεγέθεις οθόνες προσιτές σε όλους τους σύνεδρους. Λόγω περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου συστήνεται αυτός ο τρόπος παρουσίασης.

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής επιλογής του τρόπου παρουσίασης των ανακοινώσεων (Προφορική ή e-Poster).


ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Οι Σύνεδροι που επιθυμούν να παρουσιάσουν Στρογγυλό Τραπέζι παρακαλούνται να αποστείλουν την πρόταση τους ακολουθώντας βήμα προς βήμα στο online σύστημα του συνεδρίου.

Στο online σύστημα θα πρέπει να επιλεχθεί ως τύπος παρουσίασης Στρογγυλό Τραπέζι και να επισυναφθεί ένα αρχείο σε μορφή .doc (Word file) που να περιλαμβάνει ΜΟΝΟ τα κάτωθι:

 1. Tον τίτλο του Στρογγυλού Τραπεζιού
 2. Το προεδρείο
 3. Τους ομιλητές
 4. Τους τίτλους των επιμέρους ομιλιών
 5. Όλες τις περιλήψεις των επιμέρους ομιλιών, τηρώντας το όριο των 300 λέξεων ανά περίληψη.

Ο χρόνος του Στρογγυλού Τραπεζιού έχει οριστεί αρχικά στα 90 λεπτά, συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης, και θα πρέπει να τηρείται αυστηρά. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόφασης για την τελική διάρκεια του κάθε Στρογγυλού Τραπεζιού, με σκοπό την αρτιότερη δομή του επιστημονικού προγράμματος.

Με την αποστολή της πρότασης του Στρογγυλού Τραπεζιού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή του αντίστοιχου ποσού εγγραφής όλων των ομιλητών καθώς και του προεδρείου της.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Οι Σύνεδροι που επιθυμούν να οργανώσουν Εκπαιδευτικό Σεμινάριο παρακαλούνται να αποστείλουν την πρόταση τους ακολουθώντας βήμα προς βήμα το online σύστημα του συνεδρίου.

Στο online σύστημα θα πρέπει να επιλεχθεί ως τύπος παρουσίασης Εκπαιδευτικό Σεμινάριο και να επισυναφθεί ένα αρχείο σε μορφή .doc (Word file) που να περιλαμβάνει ΜΟΝΟ τα κάτωθι:

 1. Το θέμα/τίτλο του Σεμιναρίου.
 2. Τους συντονιστές
 3. Τους εισηγητές
 4. Μία σύντομη περιγραφή του Σεμιναρίου –έως 300 λέξεις.

Ο χρόνος κάθε Σεμιναρίου είναι 90 λεπτά, συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης, και θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόφασης για την τελική διάρκεια του κάθε Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, με σκοπό την αρτιότερη δομή του επιστημονικού προγράμματος.

Με την αποστολή της πρότασης του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή του αντίστοιχου ποσού εγγραφής όλων των εισηγητών καθώς και των συντονιστών.

Για τα Υποδείγματα αρχείων Word πατήστε εδώ!

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Σύμφωνα με τις αρχές της ΕΨΕ, οι περιλήψεις των εργασιών (Προφορικών και ηλεκτρονικά Αναρτημένων) και Στρογγυλών Τραπεζιών που θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή, θα δημοσιευθούν σε ειδική έκδοση του Περιοδικού «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ», το οποίο θα διανεμηθεί στο συνέδριο σε όλους τους εγγεγραμμένους σύνεδρους.


ΒΡΑΒΕΙΑ

Στο 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής προκηρύσσονται:

 • Ένα Βραβείο εις μνήμην Μαρίας Ζαούση με θέμα «Διπολική Συναισθηματική Διαταραχή», ύψους 1.000 ευρώ
 • Ένα βραβείο εις μνήμην του Επιτίμου Προέδρου της ΕΨΕ, Καθηγητού Ανδρέα Παράσχου με θέμα «Διαταραχές του σχιζοφρενικού φάσματος», ύψους 1.000 ευρώ

Οι εργασίες θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετική περίληψη ώστε να καταχωρηθούν στα πρακτικά του Συνεδρίου και να ανακοινωθούν ως προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση.
Οι εργασίες πρέπει να γραφούν σύμφωνα με τις οδηγίες προς τους συγγραφείς του περιοδικού “ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ” και να φέρουν στην πρώτη σελίδα την ένδειξη “ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΨΕ”.
Οι υποψήφιες για βραβείο εργασίες πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία στο e-mail psych@psych.gr, έως 7/4/2017
Οι εργασίες που θα υποβληθούν προς βράβευση, θα πρέπει να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο περιοδικό, αφού θα δημοσιευθούν στο περιοδικό “Ψυχιατρική”.