Χαιρετισμός
Προέδρου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ψυχική και σωματική υγεία συνδέονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αποτελώντας αναπόσπαστα και ισότιμα μέρη προκειμένου ένας άνθρωπος να χαρακτηριστεί ή όχι υγιής. Η ψυχική υγεία είναι μια κατάσταση ευεξίας όπου καθένας και καθεμιά αντιλαμβάνεται και αναπτύσσει ελεύθερα τις ικανότητές που έχει, προσαρμόζεται επιτυχώς σε όποιες ψυχοπιεστικές καταστάσεις συμβούν και συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική ζωή.

Μια σειρά από εξωτερικές και μη ελέγξιμες σε ατομικό επίπεδο καταστάσεις, όπως οι πόλεμοι στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμός, δρουν ως σοβαροί παγκόσμιοι ψυχοπιεστικοί παράγοντες και θέτουν σε κίνδυνο την ψυχική υγεία όλων μας. Οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες στη χώρα μας, όντας συνέπειες της κλιματικής κρίσης, υπογραμμίζουν με δραματικό ρόλο το πόσο ευάλωτοι, και ψυχικά, είμαστε σε μια νέα απειλή που κλιμακώθηκε ταχύτητα και που δυστυχώς καλούμαστε να διαχειριστούμε, χωρίς ακριβώς να γνωρίζουμε πως.

Παλιές και νέες και προκλήσεις σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς μας υποχρεώνουν να προσαρμόζουμε τη δράση μας προκειμένου να ενισχύσουμε την ψυχική ανθεκτικότητα σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τις κύριες στρατηγικές επιλογές για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού σχεδίου προαγωγής της ψυχικής υγείας είναι: η πρόσβαση σε αποτελεσματική και έγκαιρη πρόληψη που θα αφορά τόσο το γενικό πληθυσμό όσο και ειδικές ομάδες υψηλού κινδύνου (π.χ. άτομα από 12-25 ετών αλλά και ηλικιωμένα άτομα, γυναίκες, πρόσφυγες), η πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου φροντίδα και θεραπεία, πάντα σε συνθήκες αξιοπρέπειας και βέβαια, η κοινωνική επανένταξη όσων εκδήλωσαν κάποια ψυχική νόσο. Απαιτείται η ανάπτυξη μονάδων ψυχικής υγείας που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις παρέχοντας υπηρεσίες στην κοινότητα.

Το 32ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 23-26 Μαΐου 2024 στην Καλαμάτα. Το πανελλήνιο συνέδριο της ΕΨΕ, όπως κάθε χρόνο, θα αποτελέσει πεδίο γόνιμης ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων για διάφορα επίκαιρα θέματα που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κλιματική κρίση και τις φυσικές καταστροφές, την αποτελεσματική οργάνωση και δικτύωση των μονάδων ψυχικής υγείας, τη διασύνδεση με την πρωτοβάθμια φροντίδα, τις ευκαιρίες που δίνει η τηλεψυχιατρική για υψηλού επιπέδου ψυχιατρική φροντίδα σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, αλλά και την αιτιοπαθογένεια, τη διάγνωση και την ολοκληρωμένη θεραπεία των ψυχικών διαταραχών με βάση το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο.

Ο Πρόεδρος της ΕΨΕ
Βασίλειος-Παντελεήμων Μποζίκας
Καθηγητής Ψυχιατρικής